Saturday, 28 February 2015

Yeh woh sikke hai jo ab bazaar mein chalte nahi hai...

Satya, Imandari, Waafa... 
Miya... yeh woh sikke hai jo ab bazaar mein chalte nahi hai...

aur

Ammi kehti thi... Beta, Jo log daulat ke aage jhuk jaate hai...
Aksar woh log khilauna ban jaate hai...

RRSA

No comments:

Post a Comment