Thursday, 16 April 2015

Kaam accha hai... magar tere fayde ka nahi...

Chhup-Chhup ke mujhpar nazar rakhana...
Kaam accha hai, magar tere fayde ka nahi...

Main apne usool baichkar... tujhe apna loon...
Baat acchi hai, magar kayde ki nahi...

aur

Miya, jis umar mein bacche apne pairon pe khada hona seekhate hai...
Hum us umar mein zindagi jeene ke usool banaya karte the...

RRSA

No comments:

Post a Comment