Saturday, 25 April 2015

Timepassss... Rangmanch ki katputliya hai...

Miya... yeh dunia us Khuda ki hai... to fir faisale bhi to usi ke honge..
jab yeh saansein usi ne di hai... to in saanson par haq bhi to usi ke honge...

Woh bhukamp se saansein rokta hai... ya fir toofano se ya bookh se...
Hum to rangmanch ki katputliyan hai... dor usi ke haath mein hai... na jaane kaise parde uthenge... girenge...

Chhodo Miya... Gar main Khuda hota...

Sultan...

No comments:

Post a Comment