Saturday, 16 May 2015

Mohabbat Ke Rozein

Ki uski yaadon se Vujhu karna...
fhir uska naam lete hue sajda karna... zameen mein bich jaana...
uski ibadat karna... ishq ki namaz ada karna... uske ho jaane ka ehsaas karna...

Miya... Yeh mohabbat ke Rozein hai...
Hum jaise sir-fhire aashiqon ke liye, tum jaise Kafiron ke liye nahi...

Sultan

No comments:

Post a Comment