Monday, 18 May 2015

Suno Miya...

Suno Miya... 

Saath mein so laine se koi kisi ka Shauhar nahi ho jata...
Do waqt ki roti khila dene se koi kisi ka Khuda nahi ban jaata...
Baccha paida to Kutta-Kutiya bhi kar lete hai...
Sirf baccha paida kar lene se koi Maa-Baap nahi ban jaata...

Romil

No comments:

Post a Comment