Wednesday, 17 June 2015

Chhoti si baat...

Miya... kisi ne mujhse kahan tha ki...

Jo insaan, kiraye ke makaan ko itne saaj-sajja se rakhata hai...
Woh apne makaan ko kitne karine se rakhega...

Baat choti hai magar
Sochane ko dil karta hai!

Romil

No comments:

Post a Comment