Thursday, 25 June 2015

Samajhana mumkin nahi...

Yeh samajhana tumhare bas ki baat nahi...
RaJ kehlana... Ek Sajda hai... Ibadat hai... kisi ke liye... Sirf naam nahi...

Kaash tum samajh sakti...

"Rama ka ashtitva nahi hai Sita bagair,
Krishna adhura hai Radha bagair,
Shiva ki ardhangani kaun ban sakta hai Parvati bagair"

RaJ

No comments:

Post a Comment