Thursday, 23 July 2015

Bhagya...

Miya... Bahadur apni talwaron par yakeen karte hai... Bhagya ke bharose nahi baitha karte hai...

Waise bhi Miya... Mere Rab "NaaZ" ne mujhse kahan tha... "Maine aapse yeh kahan tha ki woh aapke Bhagya mein nahi hai par yeh thodi na kahan tha ki aap apna Bhagya uske paane laayak bana nahi sakte ho" 

Waise bhi Miya... Main apni haar aur jeet mein Rab ko apna Partner bana leta hoon... Ab Miya... Rab ki marzi woh mujhe "Sharab... Juaa..." jaise karma karne ko prosahit karta hai ya kisi Satyakarma ke liye perit karta hai...

No comments:

Post a Comment