Monday, 21 September 2015

Khoobsurat Salah...

Sabse khoobsurat salah "Sach Bolo" 
"Sada hi Sach Bolo" 
Yeh apni baat kehne ka aadarsh aur sabse uttam tarika hai... 
aur rooh vah mann ki shanti ka bhi...

No comments:

Post a Comment