Tuesday, 1 September 2015

Mohabbat...

Mohabbat bhi avishkaar ki janani hoti hai... 
Pita ka dard door karne ke liye Aspirin ka avishkaar... 
Bibi ke liye Band-Aid ka aavishkaar... 
Bacchon ke liye Vicks aur  Q-Tip (Cotton Earbuds) ka aavishkar... 

TajMahal banana aur Pahad bhi logon ne isi mohabbat ke liye tode hai... 

No comments:

Post a Comment