Saturday, 17 October 2015

kaise kahu ki zindagi kya hain

kaise kahu ki zindagi kya hain
behati hue naadi ki tarah hain
puche maajhi se tera pata kya hain
aaya tu kahan se 
jaana tujhe kahan hain
kaise kahu ki zindagi kya hain...

kaise kahu ki zindagi kya hain
behati hue haawan ki tarah hain
puche toote hue patte se tera theekana kahan hain
aaya tu kahan se 
jaana tujhe kahan hain
kaise kahu ki zindagi kya hain...

kaise kahu ki zindagi kya hain
ek anjaan raasta hain 
puche musafir se tera pata kya hain
aaya tu kahan se 
jaana tujhe kahan hain
kaise kahu ki zindagi kya hain...

- Sun

No comments:

Post a Comment