Thursday, 8 October 2015

Rab mere khawabon ki duniya

Rab mere khawabon ki duniya
teri haqiqat ki duniya se kahi aachi hai...
*
Rab meri Naaz
tere mitti ke bhagwano se kahi aachi hai...
*
Rab kya seekhayegi teri kitab mujhe zindagi jeene ka saleeka
Meri Naaz ki hidayat teri kitab se kahi aachi hai...

Sun


No comments:

Post a Comment