Tuesday, 24 November 2015

Bade Bhagya Manav Tann Paya...

Lakh Chaurasi bhog kar aaya,
Bade Bhagya manav tann paya...
Us par bhi nahi kari Kamai,
Ant Samay pachtaya... Pachtaya, Pachtaya fir gaya samay nahi aaya...

No comments:

Post a Comment