Thursday, 5 November 2015

Karm...

Karmo ka kanoon atal hai... Koi bhi isse bach nahin sakta, avtar purush bhi nahi... So karmon ka hisab chukaye bina chhutkara nahi hota...

No comments:

Post a Comment