Friday, 6 November 2015

Naam Ki Mahima...

Naam ki mahima aapar hai... Jis tarah aag ki ek chingari crore-man lakdiyon ko jala deti hai, usi tarah naam ki kamai se karmo ka hisab khatam ho jata hai...

No comments:

Post a Comment