Thursday, 12 November 2015

Sahib Ka Darbaar...

Sahib ke darbaar mein keval bhakti piyaar...
Keval bhakti piyaar Sahib bhakti mein raaji...

- Paltu Sahib...

No comments:

Post a Comment