Friday, 25 December 2015

khuda ne pura jahan khubsurat banaya hai...

khuda ne pura jahan khubsurat banaya hai... kisi jagah pahaad rakha, kisi jagah samundar rakha. Kisi jagah orange ugaya, kisi jagah apple ugaya...

No comments:

Post a Comment