Wednesday, 20 January 2016

Mardon ke pass ghar ke masle

Mardon ke pass ghar ke masle dur karne ka ek hi sabse behtar tarika hota hai ki
ghar se bahaar chale jana...

Ek mard do auraton ke saath khush reh sakta hai... magar do auratein ek mard ke saaye tale kabhi bhi khush nahi reh sakti...

Tohfa har rishta ke saath, har rishte ke liye mayane rakhata hai...

- Sun

No comments:

Post a Comment