Friday, 5 February 2016

Timepass : Thikane...

Miya... apne thikane ke liye to kutte aur bhikhari bhi lad jaate hai... woh to Shauhar tha uska...

No comments:

Post a Comment