Sunday, 8 May 2016

1 ke aage "0" lagate jao aur ek se anek ho jao...

1 ke aage "0" lagate jao aur ek se anek ho jao...  


magar iske liye sabse pehle "1" to hona hi padega... "1" yani ki tum... yani ki woh parampita parmeshwar ya parammata parmeshwar... 

yadi pehle khud "1" ko hi jagrat nahi kar paoge to aur logon ko kaise jagrat karoge... isliye "1" par sabse pehle karya karo... khud par karya karo... khud ki aatma, rooh par karya karo... mann se sundar ho jao...

No comments:

Post a Comment