Tuesday, 10 May 2016

Commitment - Ramayan...

Poori Ramayan mein ek baat sabse Mahutpurna hai... Commitment...

Commitment chahe Rama ka Vibhashan ke saat ho, ki usko jeet ke baad Lanka ka Raja banaya jayega... Maharaja Dashrath ka Maharani Kaikaiye ke saath ho... Ya fir Hanuman Ji ka Sita Mata ke saath ho ki jaldi hi Sri Rama Ji aakar aapko Lanka se le jayenge...

Poori Ramayan mein Kai baar Commitment kahe gaye hai aur usko fulfill kiya gaya hai... jaise Sugriv Ka Rama Ji ke saath ho... Rama Ji ka Raja Dashrath se ho... Bharat ka Rama Ji se ho....

Life mein Commitment bahut jaruri hai... Value aapke Vaade ki... Value aapki... Yahi sab aapko Maryada Purshottam banati bai.... 

Mann se sundar raho...

No comments:

Post a Comment