Tuesday, 26 July 2016

Baap kehta hai Bete se namak haram aulad...

Baap kehta hai Bete se namak haram aulad...
mere ehsaan maan...
maine tujhe khila-pilakar, padha-likhakar, qabil insan bana diya...

Miya... Hum kham-kha sochate the ki Khuda bhi kuch karta hai! hehehe

No comments:

Post a Comment