Saturday, 23 July 2016

Do aksar ka naam GuNn ka amar prem se bhara...

Do aksar ka naam GuNn ka amar prem se bhara...
Ek boondh jo mile darshan ki jeevan ho jaye prem se bhara...

- Sun

No comments:

Post a Comment