Tuesday, 19 July 2016

Ek mala GuNn ke naam ki roj liyo fher

Ek mala GuNn ke naam ki roj liyo fher
Rooh Khil-Khil jayegi jab Prabhu se hoga mel...

- Sun

No comments:

Post a Comment