Tuesday, 26 July 2016

Karmo Ka Fhal...

Karmo Ka Fhal

Yeh to sach hai ki karmo ka fhal milna nischit hai... Parantu kab, kitne varsho, janmo ke baad milega yeh nischit nahi hai...
Mahabharat ke samay Raja Dhitrastha ko 106-107 janamo purva kiya hua papon ka dandh aajeevan andhe hokar mila...

Bhagwan Vishnoo ko... Brinda ke saath kiye hue paap/ sharp ka dandh Sri Rama avtar ke samay, Mata Sita ke bichadane se mila...

Bhagwan Vishnoo ko hi... Sri Rama avtar mein Baali ko dhokhe se marne ka dandh... Sri Krishna Avtar mein Teer lagane se usno mila...

Yeh to sach hai ki karmo ka fhal milta hai... Pat kitne janmo varshon ke baad milega yeh nischit nahi hai...

- Fraud Guru Romil   

No comments:

Post a Comment