Saturday, 30 July 2016

Yug Badal Jata Hai... Vichar Bhi Badal Jaate Hai...

Yug Badal Jata Hai... Vichar Bhi Badal Jaate Hai... 


Ramaya mein Ravan ko marne pe Sri Rama ko Brahman Hatya ka dosh lagta hai... Aur dusari taraf Mahabharat mein Sri Krishna swayam Arjun ko Beeshm Pitamaah, Dronacharya aur Gurujano ko marne ke liye kehte hai... Jab ki Arjun baar-baar kehta hai ki iss Mahabharat ke yudh se Kul ko paap lagega...  Parantu yahn niswartha karmo ke mahatva ko batlaya jaata hai...

Ek pura yug badal jata hai... Vichar Badal Jaate Hai... Baani Bhi Badal Jaati Hai...

- Fraud Guru Romil  

No comments:

Post a Comment