Saturday, 13 August 2016

Gaaye chahe kisi bhi nasal, rang ki ho... Dudh to safed rang ka hi deti hai...

Gaaye chahe kisi bhi nasal, rang ki ho... Dudh to safed rang ka hi deti hai...

Waise iska yeh matlab hai ki Sant chahe Hindu ho, Muslim ho ya fir kisi bhi dharm ya kisi bhi desh ka ho woh aapko apne shabdon, vicharon se nihal hi karega... aapko khushiyaan de dega... Sant ka koi dharm, koi jaati, koi desh nahi hota...

nazariya har baat ko uttam bana deta hai... bas aapka nazariya aacha hona chahiye...


- Fraud Guru RomilNo comments:

Post a Comment