Thursday, 29 September 2016

Bhagwan sirf jhoothe kisse-kahaniyon mein hai... aur kahi bhi nahi...

Bhagwan sirf jhoothe kisse-kahaniyon mein hai... 
aur kahi bhi nahi...

No comments:

Post a Comment