Tuesday, 8 November 2016

Mehak...

Logon ko pholon ka bagicha kam padh jata hai
Khushboo ke liye...
aur
Ek Hum hai Ik Mare hue Gulab se
apni zindagi Mehkaye hue hai...

- Sun

No comments:

Post a Comment