Friday, 25 November 2016

Main to Radha ka hun... Radha meri hai... Iske bina jeevan mein mere kuch bhi nahi hai...

Radha Krishna!

Main to Radha (NaaZ) ka hun...
Radha meri hai...
Iske bina jeevan mein mere kuch bhi nahi hai...

Main to Radha ka hun...

Radha meri hai...
Iske bina jeevan mein mere kuch bhi nahi hai...

Chahe khushiyon ka gharsansar mile...
Chahe daulat bhandar mile...
Chahe nautoo ka haar mile...
Chahe heera-jeevarat mile... 
Mere liye sab hai beekar...
Main to Radha ka hun...
Radha meri hai...
Iske bina jeevan mein mere kuch bhi nahi hai...

Kya gum hai, Kya dukh hai jaanu na...
Kya sansar mein ho raha mein kuch jaanu na...
Jis isthiti mein rakhe Radha usmein rahu...
Tere bina main kisi ko pehchanu na.. 
Mere liye sab rishte-naate hai beekar...
Main to Radha ka hun...
Radha meri hai...
Iske bina jeevan mein mere kuch bhi nahi hai...

- Sun

No comments:

Post a Comment