Saturday, 24 December 2016

Jeet

Isse badi kya jeet hoti Meri Maa ke Sangharshon ki...
Ki uske Bete uske jaane ke baad bhi
use Bhagwan ki tarah pujate hai... 

- Sun

No comments:

Post a Comment