Monday, 26 June 2017

Manush hokar Devta banna aasan hai...

Manush hokar Devta banna aasan hai...
Jabki Devta hokar Manush jivan prapt karna mushkil hai.

No comments:

Post a Comment