Saturday, 17 June 2017

"Mera Waqt Chala Gaya, Par Tumhara Nahi"

Guru, Shishya Se Kehta Hai...

"Mera Waqt Chala Gaya, Par Tumhara Nahi"

No comments:

Post a Comment