Saturday, 17 June 2017

Yadi Main Haqdaar Nahi Hun...

Yadi Main Haqdaar Nahi Hun... 
To Dus Lakh Pathar Bhi Mujhe Pavitra Nahi Kar Sakte!

Mujhe iski parvah nahi hai ki log mere baare mein kya sochate hai... kya charcha karte hai...

No comments:

Post a Comment